Questions? (+84) 247 300 6665 or hr@hri.com.vn

latest job

mm

IOS Developer

Posted on 18/01/2021 | 0 views
Share this job
Short Description:
 • Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm đối với phát triển phần mềm trên nền tảng iOS.
 • Có kinh nghiệm trong việc phát triển ứng dụng iPhone/iPad từ đầu đến cuối.
 • Có kinh nghiệm làm việc với Web services (sử dụng JSON, REST).
Tasks:
 • iOS
 • 1000$
 • Junior
 • Qty: 02
 • Hanoi

CURRENTLY HIRING

Security Group Lead

 • 3000$
 • Qty: 01
 • Hanoi

.NET Software Engineer

 • Exchange
 • Qty: 3
 • Hanoi

Project Management Officer

 • 800$
 • Qty: 1
 • Ho Chi Minh

PM – Project Manager

 • 2200$
 • Qty: 1
 • Ho Chi Minh

Database Administrator

 • Negotiable
 • Qty: 1
 • Ho Chi Minh

Java Leader

 • 1800$
 • Qty: 1
 • Ho Chi Minh

PHP Leader

 • 1800USD
 • Qty: 1
 • Ho Chi Minh

SENIOR BACK-END DEVELOPER (GOLANG)

 • Negotiable
 • Qty: 1
 • Ho Chi Minh

SENIOR FRONT-END DEVELOPER

 • Negotiable
 • Qty: 1
 • Ho Chi Minh

BSE

 • 1400$
 • Qty: 1
 • Ho Chi Minh

Java Developers

 • 900 - 1800$
 • Qty: 2
 • Ho Chi Minh

IT Support

 • Negotiable
 • Qty: 1
 • Ho Chi Minh

IT Recruiter $500-$800

 • Up to $800
 • Qty: 2
 • Ho Chi Minh

Senior Android Developer

 • Up to $ 1600
 • Qty: 3
 • Ho Chi Minh

Senior Java Developer

 • Up tp $1600
 • Qty: 4
 • Ho Chi Minh

Senior NodeJS Developer

 • Up to $1600
 • Qty: 3
 • Ho Chi Minh

Java Lead Developer

 • Up to $1700
 • Qty: 1
 • Ho Chi Minh

Dot Net Lead (Japanese N3)

 • Up to $1700
 • Qty: 01
 • Ho Chi Minh

Java Engineer

 • Negotiable
 • Qty: Unlimited
 • Hanoi

PHP Engineer

 • 400$-1200$
 • Qty: Unlimited
 • Hanoi

Recruitment Consultants IT

 • Negotiable
 • Qty: 3
 • Hanoi

 • 1600$
 • Qty: 1
 • Hanoi