Questions? (+84) 247 300 6665 or hr@hri.com.vn
mm

PM

Posted on 10/11/2021 | 825 views
Share this job
Short Description:

Chịu trách nhiệm làm việc với khách hàng Nhật Bản thông qua Kỹ sư cầu nối: giao tiếp, thương lượng, tiếp nhận yêu cầu, phân tích yêu cầu dự án và trao đổi yêu cầu tới nhóm dự án.
Chịu trách nhiệm kiểm soát mọi hoạt động của dự án phát triển phần mềm theo quy trình.
Lập kế hoạch quản lý và điều phối dự án: chịu trách nhiệm kiểm soát thời gian, tiến độ, kiếm soát rủi ro, chi phí, chất lượng dự án theo kế hoạch.
Đóng vai trò cầu nối giữa khách hàng, nhóm dự án và các phòng ban khác, chịu trách nhiệm báo cáo trước Ban Giám Đốc về công việc được phân công.
Đưa ra giải pháp kịp thời khi có rủi ro xảy ra, đóng góp sáng kiến tới Ban Giám Đốc nhằm nâng cao chất lượng dự án.
Chịu trách nhiệm bàn giao sản phẩm phần mềm đã hoàn thành cho khách hàng.
Thực hiện tổng hợp, đánh giá chất lượng dự án sau khi hoàn thành.
Xây dựng nhóm dự án.
Chịu trách nhiệm các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc.

Requirements:

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm quản lý dự án phát triển phần mềm.
Am hiểu về quy trình phát triển phần mềm trên nền tảng Web.
Có kiến thức về phân tích, thiết kế và quản trị hệ thống.
Có kinh nghiệm làm việc với khách hàng Nhật Bản là một lợi thế.
Có tiếng Nhật (Từ N2 trở lên) là một lợi thế.

Contact Info:
HRI
Ho Chi Minh: 1st floor, Garden Building, 2/30 Cao Thang, Ward 5, District 3, Ho Chi Minh City, Viet Nam &&  Ha Noi: 6th floor, AC Building, No.78 Duy Tan, Cau Giay dist., Ha Noi, Viet Nam
Ha Noi: (+84) 247300 6665 & Ho Chi Minh: 098 1202 721
@ hr@hri.com.vn | https://hri.com.vn/
 • Specialism Project Manager
 • Salary Range upto 2000$
 • Quantity needed 5
 • Level
 • Location Hanoi

Jobs you might be interested in:

PM

 • upto 2000$
 • Qty: 5
 • Hanoi

PHP

 • upto 1500$
 • Qty: 5
 • Hanoi

Tester Lead

 • 25M
 • Qty: 3
 • Hanoi

Java (English)-Remote

 • Thỏa thuận
 • Qty: 5

SALES B2B

 • Up to 15M
 • Qty: 5
 • Hanoi

ANDROID

 • Thỏa thuận
 • Qty: 3
 • Hanoi

DevOps

 • Thỏa thuận
 • Qty: 5
 • Ho Chi Minh

Project Manager

 • Thỏa thuận
 • Qty: 3

MARKETING EXECUTIVE

 • UP TO 1000$
 • Qty: 5
 • Hanoi