Questions? (+84) 247 300 6665 or hr@hri.com.vn

công việc mới nhất

mm

[Hanoi] PSE PHP

Posted on 23/08/2018 | 0 views
Share this job
Mô tả ngắn:
Công việc:
 • PHP Python Ruby on rails
 • 1300$ - 1800$
 • Teamlead
 • Qty: 1
 • Hanoi

HIỆN TẠI

[Hanoi] Project Supporter

 • Negotiable
 • Qty: 1
 • Hanoi

[Hanoi] Senior Front-end

 • Negotiable
 • Qty: 1
 • Hanoi

[Hanoi] Senior Ruby

 • Negotiable
 • Qty: 1
 • Hanoi

[Hanoi] Senior Java Developer

 • Up to 32M
 • Qty: 1
 • Hanoi

[Tokyo] Python Dev

 • 350-700 van Yên
 • Qty: 1
 • Tokyo

[Hanoi] Tester lead

 • Negotiable
 • Qty: 1
 • Hanoi

[Hanoi] Graphic Designer UX-UI

 • 18-28M
 • Qty: 1
 • Hanoi

[Hà Nội] Software engineer

 • Negotiable
 • Qty: 1
 • Tokyo

[Hà Nội] PM Senior

 • Negotiable
 • Qty: 2
 • Hanoi

[Hà Nội] Dev .NET

 • Negotiable
 • Qty: 2
 • Hanoi

[Hà Nội] Delivery offshore

 • Negotiable
 • Qty: 1
 • Hanoi

[Hà Nội] Sale Executive

 • Negotiable
 • Qty: 1
 • Hanoi

[Hà Nội] Project Manager

 • Negotiable
 • Qty: 1
 • Hanoi

[Hà Nội] Senior Java Front End

 • Negotiable
 • Qty: 2
 • Hanoi

[Nhật Bản] Embedded

 • Negotiable
 • Qty: 1

[Eindhoven Hà Lan] Software Design Engineer

 • 4000$
 • Qty: 2
 • Eindhoven - Netherlands

[Eindhoven Hà Lan] Software Test Engineer

 • Negotiable
 • Qty: 2
 • Eindhoven - Netherlands

[Eindhoven Hà Lan] Software Engineer

 • Negotiable
 • Qty: 2
 • Eindhoven - Netherlands

[Philippines] Machine Learning

 • Negotiable
 • Qty: 1
 • Phillipines

[Hà Nội] PHP Developer

 • Negotiable
 • Qty: 2
 • Hanoi

[Hà Nội] Kỹ sư phát triển ứng dụng Web

 • 22 - 35 triệu VNĐ
 • Qty: 1
 • Hanoi

[Hà Nội] Kỹ sư thiết kế cơ khí

 • 22 - 35 triệu VNĐ
 • Qty: 1
 • Hanoi