Questions? (+84) 247 300 6665 or hr@hri.com.vn
mm

[Hanoi] Senior Java Developer

Posted on 09/08/2018 | 1498 views
Share this job
Mô tả ngắn:
Yêu cầu:

– Trình độ học vấn: Đại học CNTT
– Có từ 4 năm kinh nghiệm làm về lập trình với ngôn ngữ Java/J2EE, EJB, JSP, Servlets, XML.
– Sử dụng thành thạo một trong số framework như Hibernate, SpingMVC, cơ sở dữ liệu (SQL, Oracle)
– Có kinh nghiệm xử lý bảo mật, tốc độ xử lý và RESTful web services/APIs.
– Có khả năng sử dụng HTML, CSS, JavaScript, XML, JSON, and AJAX.
– Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống dữ liệu/nghiệp vụ lớn và có tư duy phát phát triển dự án/sản phẩm theo các mô hình Agile, Scrum, ….
Ưu tiên:
– Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại điện tử hoặc thanh toán điện tử
– Ưu tiên UV có thể đi làm ngay
– UV có kinh nghiệm phát triển sản phấm/phần mềm cho mass user ( cần link đính kèm)

Thông tin liên lạc:
HRI
Ho Chi Minh: 1st floor, Garden Building, 2/30 Cao Thang, Ward 5, District 3, Ho Chi Minh City, Viet Nam &&  Ha Noi: 6th floor, AC Building, No.78 Duy Tan, Cau Giay dist., Ha Noi, Viet Nam
Ha Noi: (+84) 247300 6665 & Ho Chi Minh: 098 1202 721
@ hr@hri.com.vn | https://hri.com.vn/
 • Specialism Java
 • Mức lương Up to 32M
 • Số lượng 1
 • Level Senior
 • Địa điểm Hanoi

Công việc bạn có thể quan tâm:

[Hanoi] PSE PHP

 • 1300$ - 1800$
 • Qty: 1
 • Hanoi

[Hanoi] Project Supporter

 • Negotiable
 • Qty: 1
 • Hanoi

[Hanoi] Senior Front-end

 • Negotiable
 • Qty: 1
 • Hanoi

[Hanoi] Senior Ruby

 • Negotiable
 • Qty: 1
 • Hanoi

[Hanoi] Senior Java Developer

 • Up to 32M
 • Qty: 1
 • Hanoi

[Tokyo] Python Dev

 • 350-700 van Yên
 • Qty: 1
 • Tokyo

[Hanoi] Tester lead

 • Negotiable
 • Qty: 1
 • Hanoi

[Hanoi] Graphic Designer UX-UI

 • 18-28M
 • Qty: 1
 • Hanoi

[Hà Nội] Software engineer

 • Negotiable
 • Qty: 1
 • Tokyo