Questions? (+84) 247 300 6665 or hr@hri.com.vn
mm

[Hanoi] PSE PHP

Posted on 23/08/2018 | 1600 views
Share this job
Mô tả ngắn:
Yêu cầu:

– Có kinh nghiệm về Front end và thư viện UI.
– Có kinh nghiệm ít nhất về 1 trong những stack: PHP, Ruby, Python và những framework liên quan: RoR/Laravel/Symfony/Django.
– Có kinh nghiệm về OOP, DI/IoC, SOLID principles, Design Patterns và phát triển phần mềm.
– Có kiến thức về phá triển database SQL, noSQL.
– Có kinh nghiệm về testing tools và CMS Systems.
– Có khả năng design architecture dự án.
– Lead được khoảng 10 members.
– Thành thạo cả frontend và backend.

Thông tin liên lạc:
HRI
Ho Chi Minh: 1st floor, Garden Building, 2/30 Cao Thang, Ward 5, District 3, Ho Chi Minh City, Viet Nam &&  Ha Noi: 6th floor, AC Building, No.78 Duy Tan, Cau Giay dist., Ha Noi, Viet Nam
Ha Noi: (+84) 247300 6665 & Ho Chi Minh: 098 1202 721
@ hr@hri.com.vn | https://hri.com.vn/
 • Specialism PHP Python Ruby on rails
 • Mức lương 1300$ - 1800$
 • Số lượng 1
 • Level Teamlead
 • Địa điểm Hanoi

Công việc bạn có thể quan tâm:

[Hanoi] PSE PHP

 • 1300$ - 1800$
 • Qty: 1
 • Hanoi

[Hanoi] Project Supporter

 • Negotiable
 • Qty: 1
 • Hanoi

[Hanoi] Senior Front-end

 • Negotiable
 • Qty: 1
 • Hanoi

[Hanoi] Senior Ruby

 • Negotiable
 • Qty: 1
 • Hanoi

[Hanoi] Senior Java Developer

 • Up to 32M
 • Qty: 1
 • Hanoi

[Tokyo] Python Dev

 • 350-700 van Yên
 • Qty: 1
 • Tokyo

[Hanoi] Tester lead

 • Negotiable
 • Qty: 1
 • Hanoi

[Hanoi] Graphic Designer UX-UI

 • 18-28M
 • Qty: 1
 • Hanoi

[Hà Nội] Software engineer

 • Negotiable
 • Qty: 1
 • Tokyo