Questions? (+84) 247 300 6665 or hr@hri.com.vn

công việc mới nhất

mm

[Hanoi] PSE PHP

Posted on 23/08/2018 | 0 views
Share this job
Mô tả ngắn:
Công việc:
 • PHP Python Ruby on rails
 • 1300$ - 1800$
 • Teamlead
 • Qty: 1
 • Hanoi

HIỆN TẠI

[Hà Nội] Solution Consultant

 • Negotiable
 • Qty: 1
 • Hanoi

[Hà Nội] Java web Senior

 • Up to 1500$
 • Qty: 2
 • Hanoi

[Hà Nội] BrSE

 • Negotiable
 • Qty: 2
 • Hanoi