Questions? (+84) 247 300 6665 or hr@hri.com.vn
mm

Chuyên viên cao cấp nghiên cứu UX

Posted on 01/10/2021 | 709 views
Share this job
Short Description:
Vai trò của Nhà nghiên cứu SNR UX là cung cấp câu trả lời cho những câu hỏi khó nhất trong thiết kế của sản phẩm và tiết lộ nhu cầu cơ bản của khách hàng. Nhà nghiên cứu
SNR UX tiết lộ những gì người tiêu dùng cần bằng cách thực hiện nghiên cứu chính, quan sát hành vi và động lực của người tiêu dùng, đồng thời làm việc với Nhà thiết kế sản
phẩm, Quản lý sản phẩm và Nhà phát triển sản phẩm để phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới
Requirements:
Kinh nghiệm chuyên môn
– 5 năm kinh nghiệm liên quan trong vai trò nghiên cứu
– Có kinh nghiệm làm việc với khách hàng để nghiên cứu nhu cầu và hành vi của khách hàng
– Có kinh nghiệm chuyên sâu về quản lý sản phẩm hoặc quản lý phân khúc khách hàng
Agile / Kinh nghiệm kỹ thuật số
– Hiểu biết sâu sắc về các nguyên tắc, thực hành Agile và các phương pháp luận của Scrum.
– Có kinh nghiệm làm việc trong các nhóm Agile để hỗ trợ các dự án chuyển đổi kỹ thuật số.
– Có kinh nghiệm cải tiến quy trình và phương pháp tư duy LEAN
Bằng cấp
Bằng Đại học về Khoa học xã hội, Khoa học nhận thức, Thống kê, Tâm lý học hoặc bất kỳ lĩnh vực liên quan nào khác. Một kinh nghiệm
làm việc tương đương cũng có thể chấp nhận được cho vị trí này
Contact Info:
HRI
Ho Chi Minh: 1st floor, Garden Building, 2/30 Cao Thang, Ward 5, District 3, Ho Chi Minh City, Viet Nam &&  Ha Noi: 6th floor, AC Building, No.78 Duy Tan, Cau Giay dist., Ha Noi, Viet Nam
Ha Noi: (+84) 247300 6665 & Ho Chi Minh: 098 1202 721
@ hr@hri.com.vn | https://hri.com.vn/
 • Specialism
 • Salary Range Thỏa thuận
 • Quantity needed 5
 • Level Senior
 • Location Hanoi

Jobs you might be interested in:

PM

 • upto 2000$
 • Qty: 5
 • Hanoi

PHP

 • upto 1500$
 • Qty: 5
 • Hanoi

Tester Lead

 • 25M
 • Qty: 3
 • Hanoi

Java (English)-Remote

 • Thỏa thuận
 • Qty: 5

SALES B2B

 • Up to 15M
 • Qty: 5
 • Hanoi

ANDROID

 • Thỏa thuận
 • Qty: 3
 • Hanoi

DevOps

 • Thỏa thuận
 • Qty: 5
 • Ho Chi Minh

Project Manager

 • Thỏa thuận
 • Qty: 3

MARKETING EXECUTIVE

 • UP TO 1000$
 • Qty: 5
 • Hanoi