Questions? (+84) 247 300 6665 or hr@hri.com.vn
mm

BA

Posted on 30/09/2021 | 773 views
Share this job
Short Description:

Phân tích nghiệp vụ, xây dựng quy trình, thiết kế prototype, đưa ra tài liệu đặc tả kỹ thuật các sản phẩm, dịch vụ liên quan tới lĩnh vực Chăm sóc khách hàng của công ty. Trao đổi với đối tác nhằm xác định quy trình, luồng nghiệp vụ, trao đổi với đội phát triển nhằm đảm bảo sản phẩm, dịch vụ cuối cùng là sản phẩm hoàn thiện nhất được đưa tới khách hàng.

Requirements:
 • Trình độ học vấn tối thiểu: Đại học
 • ‘Tối thiểu 01 năm ở vị trí chuyên viên Phân tích nghiệp vụ, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực về công nghệ thông tin, viễn thông, chăm sóc khách hàng
 • Có khả năng giao tiếp và đọc hiểu tiếng Anh các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách
 • Có kiến thức và hiểu biết về các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, viễn thông, nghiệp vụ chăm sóc khách hàng
  – Sử dụng tốt các công cụ hỗ trợ phân tích thiết kế, công cụ thiết kế wireframe…
  – Có kiến thức tốt về CNTT và hiểu được thiết kế kỹ thuật.
  – Thực hiện nghiệp vụ phân tích, làm rõ yêu cầu và thống nhất với các bên liên quan, đề xuất giao diện người dùng, trải nghiệm người dùng (UI/UX) cho các quy trình, sản phẩm, dịch vụ
  – Thực hiện phân tích và xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ, tài liệu thiết kế các trường hợp sử dụng (use case), giao diện mẫu (prototype, wireframe) và các quy trình nghiệp vụ (workflow) cho đội phát triển phần mềm.
 • Có khả năng phân tích, xử lý vấn đề, diễn đạt vấn đề từ tổng quát đến cụ thể chi tiết mạch lạc, rõ ràng
 • Có thể đi công tác
Contact Info:
HRI
Ho Chi Minh: 1st floor, Garden Building, 2/30 Cao Thang, Ward 5, District 3, Ho Chi Minh City, Viet Nam &&  Ha Noi: 6th floor, AC Building, No.78 Duy Tan, Cau Giay dist., Ha Noi, Viet Nam
Ha Noi: (+84) 247300 6665 & Ho Chi Minh: 098 1202 721
@ hr@hri.com.vn | https://hri.com.vn/
 • Specialism BA
 • Salary Range Thỏa thuận
 • Quantity needed 5
 • Level
 • Location Hanoi

Jobs you might be interested in:

PM

 • upto 2000$
 • Qty: 5
 • Hanoi

PHP

 • upto 1500$
 • Qty: 5
 • Hanoi

Tester Lead

 • 25M
 • Qty: 3
 • Hanoi

Java (English)-Remote

 • Thỏa thuận
 • Qty: 5

SALES B2B

 • Up to 15M
 • Qty: 5
 • Hanoi

ANDROID

 • Thỏa thuận
 • Qty: 3
 • Hanoi

DevOps

 • Thỏa thuận
 • Qty: 5
 • Ho Chi Minh

Project Manager

 • Thỏa thuận
 • Qty: 3

MARKETING EXECUTIVE

 • UP TO 1000$
 • Qty: 5
 • Hanoi