Questions? (+84) 247 300 6665 or hr@hri.com.vn
mm

IT Recruiter $500-$800

Posted on 28/06/2019 | 1756 views
Share this job
Short Description:
 • Tìm kiếm ứng viên, tiếp nhận ứng viên, sàng lọc ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn
 • Tổ chức phỏng vấn, đánh giá, lựa chọn, đàm phán trực tiếp với ứng viên nhận việc theo kế hoạch hàng tuần/tháng.
 • Tổng hợp, phân tích nguồn ứng viên nhằm lựa chọn ra các ứng viên phù hợp với những tiêu chí tuyển dụng.
 • Quản lý hồ sơ dữ liệu tuyển dụng: hồ sơ ứng viên, thông tin tuyển dụng vv…
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng, trưởng nhóm.
Requirements:
 • Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm làm tuyển dụng, headhunt.
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng IT là một lợi thế, đặc biệt tuyển về mảng phần mềm.
 • Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Power point).
 • Có khả năng lên kế hoạch và tổ chức thực hiện cho đến kết quả cuối cùng với tinh thần trách nhiệm cao.
 • Khả năng làm việc độc lập, chủ động nắm bắt công việc nhanh, quản lý, sắp xếp, xử lý công việc khoa học.
 •  Khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt
Other Info:

HRI
Location: Garden Building, 2/30 Cao Thang, District 3, HCMC
H/P (Ms. Nhi Dang): 0902932905
@ hr@hri.com.vn | https://hri.com.vn/

Contact Info:
HRI
Ho Chi Minh: 1st floor, Garden Building, 2/30 Cao Thang, Ward 5, District 3, Ho Chi Minh City, Viet Nam &&  Ha Noi: 6th floor, AC Building, No.78 Duy Tan, Cau Giay dist., Ha Noi, Viet Nam
Ha Noi: (+84) 247300 6665 & Ho Chi Minh: 098 1202 721
@ hr@hri.com.vn | https://hri.com.vn/
 • Specialism Communicate
 • Salary Range Up to $800
 • Quantity needed 2
 • Level Junior
 • Location Ho Chi Minh

Jobs you might be interested in:

.NET Software Engineer

 • Exchange
 • Qty: 3
 • Hanoi

Project Management Officer

 • 800$
 • Qty: 1
 • Ho Chi Minh

PM – Project Manager

 • 2200$
 • Qty: 1
 • Ho Chi Minh

Database Administrator

 • Negotiable
 • Qty: 1
 • Ho Chi Minh

Java Leader

 • 1800$
 • Qty: 1
 • Ho Chi Minh

PHP Leader

 • 1800USD
 • Qty: 1
 • Ho Chi Minh

SENIOR BACK-END DEVELOPER (GOLANG)

 • Negotiable
 • Qty: 1
 • Ho Chi Minh

SENIOR FRONT-END DEVELOPER

 • Negotiable
 • Qty: 1
 • Ho Chi Minh

BSE

 • 1400$
 • Qty: 1
 • Ho Chi Minh