Questions? (+84) 247 300 6665 or hr@hri.com.vn
mm

BA ( Phân tích Nghiệp Vụ )

Posted on 25/01/2021 | 1059 views
Share this job
Short Description:
 • Các nhiệm vụ chính:
 • Thu thập, phân tích yêu cầu, đề xuất với khách hàng các giải pháp phù hợp.
 • Xây dựng các tính năng, giải pháp cho các sản phẩm, dịch vụ. Lên ý tưởng, phân tích và xây dựng tài liệu nghiệp vụ, tài liệu mô tả chức năng, tài liệu yêu cầu người dùng và tài liệu triển khai xây dựng sản phẩm
 • Tham gia thực hiện kiểm thử tính năng của ứng dụng, hệ thống ở góc độ người dùng cuối.
 • Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng cho người dùng cuối và thực hiện việc đào tạo chuyển giao ứng dụng.
 • Phối hợp các bên liên quan thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục, quy trình liên quan đến dự án.
 • Tham gia vào quá trình Phát triển sản phẩm
  • Tiếp nhận tài liệu yêu cầu
  • Xây dựng tài liệu đặt tả yêu cầu, chủ động trao đổi thống nhất với các bên liên quan để hoàn thiện đặc tả (URD).
  • Thiết lập và xây dựng wireframe phù hợp với yêu cầu, trao đổi với các bên liên quan để hoàn thiện.
  • Tổ chức họp thống nhất các bên liên quan để thống nhất quy trình nghiệp vu/wireframe.
  • Hoàn thiện tài liệu đặt tả phần mềm (SRS)
  • Phối hợp xem xét testcase để đảm bảo tính chính xác và chất lượng của testcase so với tài liệu.
  • Nghiệm thu sản phẩm do bộ phận Phát triển phần mềm bàn giao đảm bảo đúng yêu cầu nghiệp vụ
  • Hướng dẫn đào tạo.
  • Hỗ trợ quá trình Golive sản phẩm

 

 • Các nhiệm vụ khác: Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, điều động của Lãnh đạo đơn vị.
Requirements:
 • Tốt nghiệp đại học hệ chính quy chuyên ngành CNTT, Điện tử Viễn Thông, Tài chính & Ngân hàng hoặc tương đương (ưu tiên CNTT).
 • Có trên 2 năm kinh nghiệm với vị trí Phân tích nghiệp vụ.
 • Có kiến thức và hiểu biết về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, tài chính, thương mại điện tử, thanh toán điện tử.
 • Tiếng Anh: Có khả năng giao tiếp và đọc hiểu tiếng Anh.
 • Tác phong chuyên nghiệp, giao tiếp tốt.
 • Chủ động, trách nhiệm trong công việc.
 • Có tư duy logic, tư duy phân tích
 • Ưu tiên đối với ứng viên có các kỹ năng/ chuyên môn nghiệp vụ
 • Ưu tiên tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên.
 • Ưu tiên chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (ielts > 5.5 hoặc tương đương).
 • Ưu tiên có các chứng chỉ về Phân tích nghiệp vụ.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trên 3 năm phát triển phần mềm, có kinh nghiệm triển khai các giải pháp, công nghệ nền tảng như AI, BigData, Machine learning, …
Contact Info:
HRI
Ho Chi Minh: 1st floor, Garden Building, 2/30 Cao Thang, Ward 5, District 3, Ho Chi Minh City, Viet Nam &&  Ha Noi: 6th floor, AC Building, No.78 Duy Tan, Cau Giay dist., Ha Noi, Viet Nam
Ha Noi: (+84) 247300 6665 & Ho Chi Minh: 098 1202 721
@ hr@hri.com.vn | https://hri.com.vn/
 • Specialism BA
 • Salary Range 1000$
 • Quantity needed 05
 • Level Junior
 • Location Hanoi

Jobs you might be interested in:

PM

 • upto 2000$
 • Qty: 5
 • Hanoi

PHP

 • upto 1500$
 • Qty: 5
 • Hanoi

Tester Lead

 • 25M
 • Qty: 3
 • Hanoi

Java (English)-Remote

 • Thỏa thuận
 • Qty: 5

SALES B2B

 • Up to 15M
 • Qty: 5
 • Hanoi

ANDROID

 • Thỏa thuận
 • Qty: 3
 • Hanoi

DevOps

 • Thỏa thuận
 • Qty: 5
 • Ho Chi Minh

Project Manager

 • Thỏa thuận
 • Qty: 3

MARKETING EXECUTIVE

 • UP TO 1000$
 • Qty: 5
 • Hanoi