Questions? (+84) 247 300 6665 or hr@hri.com.vn
mm

iOS

Posted on 24/03/2021 | 1069 views
Share this job
Short Description:

Dự án làm trực tiếp tại Nhật

Requirements:
 • kinh nghiệm 2 năm trở lên
 • tiếng nhật giao tiếp N2 trở lên
Benefits:
 • Lương up to 500man/năm
 • Hỗ trợ nhà ở: 300man/tháng
 • Hỗ trợ vé máy bay về VN: 8man/năm
 • Du lịch công ty hàng năm ….
Contact Info:
HRI
Ho Chi Minh: 1st floor, Garden Building, 2/30 Cao Thang, Ward 5, District 3, Ho Chi Minh City, Viet Nam &&  Ha Noi: 6th floor, AC Building, No.78 Duy Tan, Cau Giay dist., Ha Noi, Viet Nam
Ha Noi: (+84) 247300 6665 & Ho Chi Minh: 098 1202 721
@ hr@hri.com.vn | https://hri.com.vn/
 • Specialism iOS
 • Salary Range up to 500man/năm
 • Quantity needed 02
 • Level Junior
 • Location Tokyo

Jobs you might be interested in:

PM

 • upto 2000$
 • Qty: 5
 • Hanoi

PHP

 • upto 1500$
 • Qty: 5
 • Hanoi

Tester Lead

 • 25M
 • Qty: 3
 • Hanoi

Java (English)-Remote

 • Thỏa thuận
 • Qty: 5

SALES B2B

 • Up to 15M
 • Qty: 5
 • Hanoi

ANDROID

 • Thỏa thuận
 • Qty: 3
 • Hanoi

DevOps

 • Thỏa thuận
 • Qty: 5
 • Ho Chi Minh

Project Manager

 • Thỏa thuận
 • Qty: 3

MARKETING EXECUTIVE

 • UP TO 1000$
 • Qty: 5
 • Hanoi