Questions? (+84) 247 300 6665 or hr@hri.com.vn

Python implement switch case

27/07/2020
https://www.youtube.com/watch?v=gllUwQnYVww

1. Giới thiệu

Khi mình tìm hiểu python ta đã thấy một điều quái lạ là vì sao python không định nghĩa các function switch case cho dev? Mình đã băn khoăn điều đó và tìm hiểu vì sao và làm sao để sử dung switch case như các ngôn ngữ khác c++, ruby, ++.

2. Python Switch Case Statement

Python không có cấu trúc switch case đơn giản. Nếu bạn đến từ nền tảng của c++, java, ruby,.. thì bạn sẽ thấy điều này có vẻ hơi rắc rối.

Nếu như ở trong c++ hoặc java sẽ có cấu trúc kiểu kiểu dạng này:

Nhưng python không như trên. Vậy để có thể được như trên Python cần sử dụng cấu trúc dict để thực hiện khi gặp trường hợp cần thiết.

3. Phương pháp tạo Switch Case Statement trong Python

Ngoài việc dùng các cấu trúc sẵn có if-else-other. Thay vào đó chúng ta sử dụng một dict để ánh xạ đến các case, các chức năng. Ở đây mình tạo một function là week để gọi tới các ngày trong tuần đó. Và nó sẽ được thực hiện như sau:

Và bây giờ chúng ta có thể hiểu function week như một switch case trong Python. Và nó được gọi như sau để thực hiện.

a. Sử dụng Python Functions & Lambdas

Chúng ta cũng có thể sử dụng function và lambdas trong dict.

b. Thông qua Classes

Sử dụng class chó phép chúng ta chọn method ở thời điểm runtime.

Share this job
BACK TO BLOG