Questions? (+84) 247 300 6665 or hr@hri.com.vn

Phần mềm và hệ thống phần mềm

10/06/2019

Một sinh viên từng inbox đến FanPage: “Khác biệt gì giữa phần mềm và hệ thống phần mềm? Em có thể làm gì với bằng kĩ nghệ phần mềm?”

 

Trả lời: Nhiều người chỉ nghĩ “phần mềm” là “mã” hay “chương trình” nhưng thực tế “phần mềm” là nhiều hơn điều đó, nó cũng bao gồm mọi tài liệu liên kết và dữ liệu cấu hình điều làm cho chương trình chạy đúng. Hệ thống phần mềm bao gồm phần cứng và phần mềm có vài chương trình tách biệt, các tệp cấu hình, tài liệu hệ thống, và tài liệu người dùng. Chẳng hạn, máy tính cá nhân của bạn là một hệ thống phần mềm có phần cứng với nhiều cấu phần như màn hình, ổ đĩa, bàn phím, chuột v.v được mô tả trong tài liệu hệ thống; một sản phẩm phần mềm có chứa nhiều chương trình như phần mềm hệ điều hành, phần mềm kiểm soát giao diện, và các ứng dụng phần mềm khác như xử lí văn bản, gói trình vẽ, và công cụ phần mềm v.v.

Phần lớn những người tốt nghiệp kĩ nghệ phần mềm điển hình làm việc như người phát triển phần mềm, người xây dựng sản phẩm phần mềm. Tuy nhiên một số có thể làm việc như người kiểm thử phần mềm, người tiến hành kiểm thử để chắc sản phẩm phần mềm không có lỗi và đáp ứng yêu cầu. Sau vài năm kinh nghiệm, một số người phát triển phần mềm tiến lên làm người thiết kế phần mềm, người thiết kế ra kiến trúc và cấu trúc hệ thống phần mềm với các chức năng của nó và các thuộc tính chất lượng. Một số người có thể chuyển sang vị trí kĩ sư yêu cầu hay người phân tích yêu cầu nơi họ làm việc cùng khách hàng và người dùng để xác định nhu cầu của họ và làm tài liệu chúng trong yêu cầu phần mềm. Nghề nghiệp của kĩ sư phần mềm thường biến thiên tuỳ theo công ti và chuyên môn của bạn vì công nghệ tiếp tục thay đổi và có nhiều chuyên ngành hơn bên trong lĩnh vực kĩ nghệ phần mềm.

 

Share this job
BACK TO BLOG