Questions? (+84) 247 300 6665 or hr@hri.com.vn
mm

PM – Project Manager

Posted on 03/07/2019 | 2244 views
Share this job
Short Description:
 •  Tạo kế hoạch phát triển phần mềm từ công đoạn thiết kế đến công đoạn test, quản lý dự án theo kế hoạch này. Đối ứng xử lý tình huống khi phát sinh vấn đề
 • Thết lập mục tiêu Quality, Cost, Delivery, Function, quản lý team tuân thủ các mục tiêu này.
 • Hỗ trợ sự phát triển của từng nhân viên, team
 • Làm các báo cáo định kỳ
Requirements:
 • Trên 7 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm (web/smartphone)..trong đó có trên 2 năm làm vị trí PM cho các dự án web/smartphone
 • Có kỹ năng/kinh nghiệm cùng những nhân viên khác tạo kế hoạch cho dự án và triển khai.
 • Kỹ năng trao đổi và tạo mối quan hệ tốt giữa các member Nhật và Việt.
 • Năng lực tiếng Nhật N2 ( speaking & reading)
 • Tiếng Anh ( reading is required, speaking is big plus

  APPLY HERE:

 • H/P (Mr.Huy Do): 0355966587
 • Huy.do@hri.com.vn
Contact Info:
HRI
Ho Chi Minh: 1st floor, Garden Building, 2/30 Cao Thang, Ward 5, District 3, Ho Chi Minh City, Viet Nam &&  Ha Noi: 6th floor, AC Building, No.78 Duy Tan, Cau Giay dist., Ha Noi, Viet Nam
Ha Noi: (+84) 247300 6665 & Ho Chi Minh: 098 1202 721
@ hr@hri.com.vn | https://hri.com.vn/
 • Specialism Japanese-N2
 • Salary Range 2200$
 • Quantity needed 1
 • Level PM
 • Location Ho Chi Minh

Jobs you might be interested in:

IOS Developer

 • 1000$
 • Qty: 02
 • Hanoi

Security Group Lead

 • 3000$
 • Qty: 01
 • Hanoi

.NET Software Engineer

 • Exchange
 • Qty: 3
 • Hanoi

Project Management Officer

 • 800$
 • Qty: 1
 • Ho Chi Minh

PM – Project Manager

 • 2200$
 • Qty: 1
 • Ho Chi Minh

Database Administrator

 • Negotiable
 • Qty: 1
 • Ho Chi Minh

Java Leader

 • 1800$
 • Qty: 1
 • Ho Chi Minh

PHP Leader

 • 1800USD
 • Qty: 1
 • Ho Chi Minh

SENIOR BACK-END DEVELOPER (GOLANG)

 • Negotiable
 • Qty: 1
 • Ho Chi Minh