Questions? (+84) 247 300 6665 or hr@hri.com.vn
mm

PHP Engineer

Posted on 11/04/2019 | 2192 views
Share this job
Short Description:

Sử dụng web service bằng ngôn ngữ PHP / JS có sử dụng framework.
Làm việc nhóm, chủ động báo cáo công việc cho Project Manager.

Requirements:

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm:
Từ 400$ đến 1,200$ Gross trở lên (Tùy trình độ và số năm kinh nghiệm);
Từ 1 đến 3 năm kinh nghiệm: 400$~700$;
Từ 3 đến 5 năm kinh nghiệm: ~900$;
Từ 5 năm kinh nghiệm trở lên: ~1,200$

Contact Info:
HRI
Ho Chi Minh: 1st floor, Garden Building, 2/30 Cao Thang, Ward 5, District 3, Ho Chi Minh City, Viet Nam &&  Ha Noi: 6th floor, AC Building, No.78 Duy Tan, Cau Giay dist., Ha Noi, Viet Nam
Ha Noi: (+84) 247300 6665 & Ho Chi Minh: 098 1202 721
@ hr@hri.com.vn | https://hri.com.vn/
 • Specialism Android ASP.NET iOS PHP
 • Salary Range 400$-1200$
 • Quantity needed Unlimited
 • Level Fresher Intern Junior PM Senior Teamlead
 • Location Hanoi

Jobs you might be interested in:

IOS Developer

 • 1000$
 • Qty: 02
 • Hanoi

Security Group Lead

 • 3000$
 • Qty: 01
 • Hanoi

.NET Software Engineer

 • Exchange
 • Qty: 3
 • Hanoi

Project Management Officer

 • 800$
 • Qty: 1
 • Ho Chi Minh

PM – Project Manager

 • 2200$
 • Qty: 1
 • Ho Chi Minh

Database Administrator

 • Negotiable
 • Qty: 1
 • Ho Chi Minh

Java Leader

 • 1800$
 • Qty: 1
 • Ho Chi Minh

PHP Leader

 • 1800USD
 • Qty: 1
 • Ho Chi Minh

SENIOR BACK-END DEVELOPER (GOLANG)

 • Negotiable
 • Qty: 1
 • Ho Chi Minh