Questions? (+84) 247 300 6665 or hr@hri.com.vn
mm

PHP Engineer

Posted on 11/04/2019 | 2567 views
Share this job
Short Description:

Sử dụng web service bằng ngôn ngữ PHP / JS có sử dụng framework.
Làm việc nhóm, chủ động báo cáo công việc cho Project Manager.

Requirements:

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm:
Từ 400$ đến 1,200$ Gross trở lên (Tùy trình độ và số năm kinh nghiệm);
Từ 1 đến 3 năm kinh nghiệm: 400$~700$;
Từ 3 đến 5 năm kinh nghiệm: ~900$;
Từ 5 năm kinh nghiệm trở lên: ~1,200$

Contact Info:
HRI
Ho Chi Minh: 1st floor, Garden Building, 2/30 Cao Thang, Ward 5, District 3, Ho Chi Minh City, Viet Nam &&  Ha Noi: 6th floor, AC Building, No.78 Duy Tan, Cau Giay dist., Ha Noi, Viet Nam
Ha Noi: (+84) 247300 6665 & Ho Chi Minh: 098 1202 721
@ hr@hri.com.vn | https://hri.com.vn/
 • Specialism Android ASP.NET iOS PHP
 • Salary Range 400$-1200$
 • Quantity needed Unlimited
 • Level Fresher Intern Junior PM Senior Teamlead
 • Location Hanoi

Jobs you might be interested in:

PM

 • upto 2000$
 • Qty: 5
 • Hanoi

PHP

 • upto 1500$
 • Qty: 5
 • Hanoi

Tester Lead

 • 25M
 • Qty: 3
 • Hanoi

Java (English)-Remote

 • Thỏa thuận
 • Qty: 5

SALES B2B

 • Up to 15M
 • Qty: 5
 • Hanoi

ANDROID

 • Thỏa thuận
 • Qty: 3
 • Hanoi

DevOps

 • Thỏa thuận
 • Qty: 5
 • Ho Chi Minh

Project Manager

 • Thỏa thuận
 • Qty: 3

MARKETING EXECUTIVE

 • UP TO 1000$
 • Qty: 5
 • Hanoi