Questions? (+84) 247 300 6665 or hr@hri.com.vn
mm

iOS

Posted on 19/02/2021 | 479 views
Share this job
Short Description:
 • Tham gia vào các dự án phần mềm với các đối tác hàng đầu Nhật Bản
 • Lập trình các ứng dụng iOS, Android
 • Tối ưu hóa ứng dụng để cải thiện hiệu năng và nâng cao khả năng mở rộng của sản phẩm
 • Tham gia vào quá trình thiết kế, review source code
Requirements:
 • Từ 3-5 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng iOS
 • Ngôn ngữ: Objective-C/Swift
 • Kinh nghiệm làm việc với RxSwift
 • Kinh nghiệm về CocoaPods, Carthage, ReactorKit, Realm Database
 • Kinh nghiệm với hệ quản trị cơ sở dữ liệu như SQLite, MySQL, SQL Server
 • Có tinh thần học hỏi, yêu thích công nghệ mới

Bạn có là lợi thế (Không bắt buộc):
Đã từng tham gia phát triển ứng dụng đáp ứng lượng user sử dụng lớn
Có kinh nghiệm làm dự án trực tiếp với khách hàng Nhật.

Contact Info:
HRI
Ho Chi Minh: 1st floor, Garden Building, 2/30 Cao Thang, Ward 5, District 3, Ho Chi Minh City, Viet Nam &&  Ha Noi: 6th floor, AC Building, No.78 Duy Tan, Cau Giay dist., Ha Noi, Viet Nam
Ha Noi: (+84) 247300 6665 & Ho Chi Minh: 098 1202 721
@ hr@hri.com.vn | https://hri.com.vn/
 • Specialism iOS
 • Salary Range 2500 USD
 • Quantity needed 05
 • Level Senior
 • Location Hanoi

Jobs you might be interested in:

PM

 • upto 2000$
 • Qty: 5
 • Hanoi

PHP

 • upto 1500$
 • Qty: 5
 • Hanoi

Tester Lead

 • 25M
 • Qty: 3
 • Hanoi

Java (English)-Remote

 • Thỏa thuận
 • Qty: 5

SALES B2B

 • Up to 15M
 • Qty: 5
 • Hanoi

ANDROID

 • Thỏa thuận
 • Qty: 3
 • Hanoi

DevOps

 • Thỏa thuận
 • Qty: 5
 • Ho Chi Minh

Project Manager

 • Thỏa thuận
 • Qty: 3

MARKETING EXECUTIVE

 • UP TO 1000$
 • Qty: 5
 • Hanoi