Questions? (+84) 247 300 6665 or hr@hri.com.vn
mm

IOS Developer

Posted on 18/01/2021 | 396 views
Share this job
Short Description:
 • Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm đối với phát triển phần mềm trên nền tảng iOS.
 • Có kinh nghiệm trong việc phát triển ứng dụng iPhone/iPad từ đầu đến cuối.
 • Có kinh nghiệm làm việc với Web services (sử dụng JSON, REST).
Requirements:
 • Có kiến thức vững về OOP, Desgin Patterns, các vững mô hình MVC, MVP, MVVM
 • Kết hợp với UI/UX Designer, Backend Developer, Product Manager để xây dựng các ứng dụng
 • Am hiểu các iOS framework, như Cocoa, Facebook iOS SDK, Google +/Map/Console SDK, Fabric SDK.
 • Phối hợp với nhóm Tester kiểm tra và sửa lỗi của ứng dụng
 • Thành thạo các công cụ quản lý source code như git, svn…
 • Có khả năng thiết kế hệ thống phần mềm
 • Có trách nhiệm trong công việc.
 • Có khả năng làm việc nhóm cũng như làm việc độc lập
 • Editor : XCode
Contact Info:
HRI
Ho Chi Minh: 1st floor, Garden Building, 2/30 Cao Thang, Ward 5, District 3, Ho Chi Minh City, Viet Nam &&  Ha Noi: 6th floor, AC Building, No.78 Duy Tan, Cau Giay dist., Ha Noi, Viet Nam
Ha Noi: (+84) 247300 6665 & Ho Chi Minh: 098 1202 721
@ hr@hri.com.vn | https://hri.com.vn/
 • Specialism iOS
 • Salary Range 1000$
 • Quantity needed 02
 • Level Junior
 • Location Hanoi

Jobs you might be interested in:

PM

 • upto 2000$
 • Qty: 5
 • Hanoi

PHP

 • upto 1500$
 • Qty: 5
 • Hanoi

Tester Lead

 • 25M
 • Qty: 3
 • Hanoi

Java (English)-Remote

 • Thỏa thuận
 • Qty: 5

SALES B2B

 • Up to 15M
 • Qty: 5
 • Hanoi

ANDROID

 • Thỏa thuận
 • Qty: 3
 • Hanoi

DevOps

 • Thỏa thuận
 • Qty: 5
 • Ho Chi Minh

Project Manager

 • Thỏa thuận
 • Qty: 3

MARKETING EXECUTIVE

 • UP TO 1000$
 • Qty: 5
 • Hanoi