Questions? (+84) 247 300 6665 or hr@hri.com.vn
mm

BIGDATA

Posted on 21/09/2021 | 540 views
Share this job
Short Description:

‘- Làm việc với các đơn vị nghiệp vụ để xác định nhu cầu

– Xây dựng giải pháp tổng thể và giải pháp chi tiết để giải quyết vấn đề

‘- Xây dựng model: Cleaning data, analytic data, building model, testing model, sharing with business for feedback, deploying model, visualization, educating business and teams

‘- Giám sát và bảo trì model

Requirements:

‘- Đang theo học hoặc tốt nghiệp hệ chính quy một trong các chuyên ngành: CNTT, Toán Tin, Điện tử viễn thông Hoặc có chứng chỉ lập trình viên tương đương (Aptech, Quốc tế)

‘- Kiến thức cơ bản về Machine Learning, Data Mining. Yêu cầu tối thiểu 3 năm làm việc đối với ứng viên có kinh nghiệm

‘- Kỹ năng lập trình một trong các ngôn ngữ Python/Java/Scala, Spark Processing Framework, Jupiter Notebook, Numpy, Pandas, Pyspark, PyClustering, TensorFlow, Transformer, Fast-Bert, Anaconda, Tableau, ect.

‘- Có kiến thức cơ bản về Hadoop eco-system

‘- Có khả năng đọc hiểu tiếng anh tốt

Contact Info:
HRI
Ho Chi Minh: 1st floor, Garden Building, 2/30 Cao Thang, Ward 5, District 3, Ho Chi Minh City, Viet Nam &&  Ha Noi: 6th floor, AC Building, No.78 Duy Tan, Cau Giay dist., Ha Noi, Viet Nam
Ha Noi: (+84) 247300 6665 & Ho Chi Minh: 098 1202 721
@ hr@hri.com.vn | https://hri.com.vn/
 • Specialism
 • Salary Range Thỏa thuận
 • Quantity needed 10
 • Level
 • Location Hanoi

Jobs you might be interested in:

PM

 • upto 2000$
 • Qty: 5
 • Hanoi

PHP

 • upto 1500$
 • Qty: 5
 • Hanoi

Tester Lead

 • 25M
 • Qty: 3
 • Hanoi

Java (English)-Remote

 • Thỏa thuận
 • Qty: 5

SALES B2B

 • Up to 15M
 • Qty: 5
 • Hanoi

ANDROID

 • Thỏa thuận
 • Qty: 3
 • Hanoi

DevOps

 • Thỏa thuận
 • Qty: 5
 • Ho Chi Minh

Project Manager

 • Thỏa thuận
 • Qty: 3

MARKETING EXECUTIVE

 • UP TO 1000$
 • Qty: 5
 • Hanoi