Questions? (+84) 247 300 6665 or hr@hri.com.vn
mm

Back End (Java)

Posted on 09/07/2021 | 361 views
Share this job
Short Description:

• Tham gia triển khai dự án nền tảng ngân hàng số, trực tiếp lập trình và hỗ trợ các thành viên trong nhóm lập trình (Java/Spring)
• Tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ nhà cung cấp giải pháp
• Chủ động cập nhật các xu hướng, công nghệ, giải pháp mới nhằm đề xuất những ứng dụng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của Khách hàng và các bộ phận trong Ngân hàng
• Viết các tài liệu, hướng dẫn triển khai hệ thống công nghệ số

Requirements:

• Tốt nghiệp Đại học tại các trường Đại học chính quy, ưu tiên các trường ĐH Quốc Gia Hà Nội, ĐH Bách Khoa, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Kinh tế quốc dân, Học viện Ngân hàng, Học viện BCVT, Đại học FPT…
• Có kỹ năng làm việc nhóm, có tinh thần trách nhiệm cao.
• Tối thiểu 2 năm tham gia liên tục vào các dự án Java ở mảng Backend
• Đặc biệt ưu tiên kinh nghiệm với Java 8, Spring Boot, Hibernate, Rest APIs, Micro services, Design patterns và TDD

Contact Info:
HRI
Ho Chi Minh: 1st floor, Garden Building, 2/30 Cao Thang, Ward 5, District 3, Ho Chi Minh City, Viet Nam &&  Ha Noi: 6th floor, AC Building, No.78 Duy Tan, Cau Giay dist., Ha Noi, Viet Nam
Ha Noi: (+84) 247300 6665 & Ho Chi Minh: 098 1202 721
@ hr@hri.com.vn | https://hri.com.vn/
 • Specialism Java
 • Salary Range 1500 - 2000 (USD)
 • Quantity needed 08
 • Level Middle
 • Location Hanoi

Jobs you might be interested in:

MARKETING EXECUTIVE

 • UP TO 1000$
 • Qty: 5
 • Hanoi

Automation Tester

 • upto 1300$
 • Qty: 5
 • Hanoi

DevOps

 • upto 1100$
 • Qty: 5
 • Hanoi

Project Manager

 • upto 1500$
 • Qty: 5
 • Hanoi

Data Engineer

 • upto 3000$
 • Qty: 5
 • Hanoi

DevOps

 • upto 3000$
 • Qty: 5
 • Hanoi

Technical leader

 • upto 70M
 • Qty: 5
 • Hanoi

DevOps

 • upto 45M
 • Qty: 5
 • Hanoi

Product Owner

 • upto 70M
 • Qty: 5
 • Hanoi