Questions? (+84) 247 300 6665 or hr@hri.com.vn

HRI – ĐIỀU KHOẢN – THANH TOÁN -Affiliate Program

25/02/2021

THANH TOÁN 

 1. Điều kiện CV được duyệt hợp lệ

CV đạt điều kiện là CV được duyệt và CV hợp lệ

1.1 CV được duyệt: CV được chuyển sang trạng thái “được duyệt” trong vòng 48h kể từ khi đăng tải lên hệ thống. 

1.2 CV hợp lệ: CV được coi là một CV được duyệt hợp lệ khi đảm bảo được tất cả các yếu tố sau: 

 • Trong vòng 5 ngày kể từ khi CV của bạn được duyệt, trong trường hợp nhà tuyển dụng liên hệ với ứng viên, ứng viên đồng ý ứng tuyển và sẵn sàng đi phỏng vấn.
 • Ứng viên đã đọc JD, đồng ý apply vào vị trí đang tuyển dụng. 
 1. Điều kiện nhận doanh thu.  

2.1 Kể từ khi bạn đăng tải CV lên hệ thống, CV sẽ được xét duyệt trong vòng 48h. Nếu CV đạt đủ điều kiện, HRI sẽ chuyển CV cho khách hàng. Bạn có thể theo dõi toàn bộ quá trình cũng như trạng thái CV (Được duyệt/Không được duyệt) trên hệ thống.

2.2 Bạn sẽ được chi trả 100% tiền doanh thu nếu CV của bạn được tính là một CV được duyệt hợp lệ (Tại điều khoản số 1, mục thanh toán)

2.3 Trong trường hợp có nhiều CTV gửi trùng CV của một Ứng viên HRI sẽ chấp nhận và duyệt CV cho người gửi đầu tiên.                                     

Lưu ý: Chương trình affiliate này không dành cho nhân viên HRI.

3. Điều khoản thanh toán 

3.1 Để hoàn tất thủ tục hợp đồng “ Cộng tác viên “ (CTV), bạn cần cùng cấp bản sao CMT công chứng( thời hạn 7 ngày kể từ khi đăng ký tài khoản). 

3.2 Với một CV được tính là một CV được duyệt hợp lệ (không bị vi phạm điều khoản của HRI), bạn sẽ nhận được 200,000/CV từ HRI. 

3.3 Thời hạn thanh toán: HRI sẽ tổng hợp toàn bộ các phát sinh hoa hồng của bạn trong vòng một tháng, và gửi cho bạn báo cáo giao dịch vào ngày 5-10 tháng tiếp theo. Tiền hoa hồng bạn sẽ nhận được vào ngày 15 của tháng tiếp theo. 

Lưu ý: Bạn sẽ bị trừ 10% thuế thu nhập cá nhân theo luật lao động.

3.4 Phương thức thanh toán: 

Vui lòng cung cấp STK ngân hàng của bạn khi đăng ký tài khoản.  

 • Trong trường hợp tài khoản ngân hàng của bạn là TPBank, bạn sẽ không phải chịu chi phí chuyển tiền liên ngân hàng. 
 • Trong trường hợp ngân hàng của bạn là ngân hàng khác TPBank, bạn sẽ chịu chi phí chuyển tiền liên ngân hàng theo quy định của ngân hàng. 

ĐIỀU KHOẢN

1. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân 

CTV cần cung cấp đầy đủ thông tin bao gồm: 

– Họ và tên

– Số điện thoại

– Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân

để tạo tài khoản trên website: https://rec.hri.com.vn/servicedesk/customer/portal/36. HRI cam kết bảo mật toàn bộ thông tin của CTV(HR Freelancer). Và đảm bảo việc cung cấp thông tin trên tinh thần tự nguyện.

2. Quy định hợp tác

Đồng ý trở thành CTV của HRI, bạn cần cam đoan, bảo đảm và cam kết rằng: 

 • Cung cấp đầy đủ, toàn bộ thông tin và hồ sơ của Ứng viên trong quá trình hợp tác với HRI. 
 • Cần đảm bảo mọi thông tin bạn cung cấp đều là thông tin chính xác và bạn có quyền sở hữu toàn bộ.  
 • HRI được phép sử dụng bất cứ thông tin nào mà bạn cung cấp.
 • Cam đoan không tiết lộ bất cứ thông tin và tài liệu của HRI cũng như của Ứng viên khi chưa nhận được sự đồng ý.  
 • Cam kết không tuyên truyền, quảng bá thông tin không chính thức, nhạy cảm, thông tin vi phạm quy định pháp luật ảnh hưởng tới uy tín tuyển dụng của HRI; nếu vi phạm  CTV hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

3.  Vai trò của HRI

 • HRI đóng vai trò đối tác có trách nhiệm hỗ trợ giải đáp các câu hỏi của bạn trong suốt quá trình hợp tác.
 • Trong trường hợp CV bạn gửi lên hệ thống không được xét duyệt HRI có trách nhiệm giải thích vì sao CV bị từ chối và có thể đưa ra các gợi ý để bạn chỉnh sửa, bổ sung CV và đăng tải lại lên hệ thống. 

4. Chế tài – vi phạm điều khoản 

Trong trường hợp nhà tuyển dụng gọi điện xác nhận, Ứng viên phản hồi chưa biết đến công việc này hay chưa từng uỷ thác cho bạn việc apply CV, HRI sẽ coi đây là trách nhiệm của bạn và có một số chế tài như sau:

 • Phạt 50% tổng số doanh thu phát sinh trong tháng nếu bạn vi phạm lần đầu.
 • Phạt 100% doanh thu phát sinh trong tháng nếu bạn vi phạm lần thứ 2.
 • Xóa vĩnh viễn tài khoản nếu bạn vi phạm lần thứ 3.

Đối với trường hợp bạn vi phạm bất cứ điều khoản hoặc nội dung trong hợp đồng, HRI có quyền: 

 • Xóa toàn bộ tài khoản của bạn trên hệ thống 
 • Xóa toàn bộ các thông tin bạn đã cung cấp trong quá trình hợp tác. 
Share this job
BACK TO BLOG