Questions? (+84) 247 300 6665 or hr@hri.com.vn

Debug và fixbug trong thiết kế website có ý nghĩa gì?

20/12/2019

Việc lập trình 1 website luôn gắn liền với debug và fixbug thì mới hoàn thành được việc thiết kế website hoàn chỉnh. Debug là một kĩ năng nền tảng của lập trình viên. Mục đích của debug để loại bỏ lỗi (error) khỏi chương trình, còn giúp lập trình viên hiểu rõ hơn về việc thực thi chương trình. Một lập trình viên không có khả năng debug hiệu quả thì cũng giống như bị mù vậy. Trên thực thế các lập trình viên dùng nhiều thời gian để gỡ lỗi hơn là việc code mới, tạo ra chức năng mới. Fix bug là quá trình sau khi debug, sau khi tìm ra lỗi của chương trình thì tiến hành sửa lỗi chính là fixbug. Hai kỹ thuật debug và fixbug trong thiết kế website khá quan trọng với 1 lập trình viên.

Vector concept in flat retro style

Kỹ thuật debug và fixbug trong thiết kế website

Kĩ năng debug và fixbug trong thiết kế website phần lớn là đến từ kinh nghiệm, có thể là kinh nghiệm cả chính bản thân, có thể là được chia sẻ từ người khác. Hoặc đó cũng là một loại năng khiếu bẩm sinh, năng khiếu sử lý lỗi, tức là sinh ra đã có rồi, thời gian sử lý bug thường rất nhanh và hầu như không gặp một chút khó khăn gì cả. Tuy nhiên, cả hai con đường, hoặc đến từ kinh nghiệm rèn luyện, hay từ bẩm sinh đi nữa, đều có những đặc điểm chung.

Nâng cao kỹ năng debug và fixbug trong thiết kế website

  • Sử dụng thật tốt tool debug, watch variable, next step, go into, go finish. Nếu ở dùng visual studio thì có một chức năng rất mạnh là Trace output và go to step.
  • Check kĩ lại môi trường, điều kiện gây ra bug. Lời khuyên ở đây là tìm mọi cách để loại bỏ bớt điều kiện đi trước khi fix bug, -> Giúp chúng ta tập trung vào ít module hơn.
  • Nếu như không tìm được bug, quay lại tìm kiếm ở bước trước nó, các thành phần liên quan xung quanh, check lại mọi giả thuyết của bản thân.
  • Không work around qua bug, khi chưa tìm được nguyên nhân bug, không fix bug hú hóa. Mang tâm lý work around sẽ không giúp chúng ta tiến bộ lên được.
  • Log các thông tin cần thiết ra file
  • Gặp các bug xuất hiện không ổn định thì check log file để tìm hiểu điều kiện đầu vào, đầu ra, error message, trace log.
  • Thay đổi suy nghĩ, fixbug không chỉ đơn giản là sửa chữa các bug mà còn là học hỏi từ bug, có tinh thần tốt, bản lĩnh vững vàng không chấp nhận lùi bước.
  • Trình bày về bug với một ai đó, giúp chúng ta tổ chức, xắp xếp lại cách thức source code làm việc.

Debug và fixbug trong thiết kế website của bạn trở nên hoàn thiện hơn, được chau chút và đẹp hơn nhiều. Hy vọng với bài viết này, bạn sẽ nắm được rõ hơn về việc debug và fixbug để có thể làm cho website của mình thân thiện với người dùng hơn.

Share this job
BACK TO BLOG