Questions? (+84) 247 300 6665 or hr@hri.com.vn

Đào tạo phần mềm cho các bạn sinh viên

07/06/2019

Để giúp một số sinh viên có thể muốn ghi danh vào đào tạo phần mềm

Một người phi kĩ thuật, tốt nghiệp từ trường doanh nghiệp, không có tri thức phát triển phần mềm có được trao cho việc làm của người quản lí dự án phần mềm không?

Để ai đó trở thành người quản lí thành công ở ngân hàng, người đó phải có tri thức trong doanh nghiệp và tài chính. Nếu một người không có tri thức ở mức này, người đó nhất định sẽ bỏ lỡ chi tiết doanh nghiệp và thất bại. Để thành công, người đó phải trở lại trường để học về ngân hàng và doanh nghiệp. Cùng điều đó sẽ áp dụng cho quản lí dự án phần mềm. Vì phát triển phần mềm là cốt lõi của dự án phần mềm, người có kinh nghiệm về phát triển chắc chắn sẽ làm người quản lí tốt hơn.

Ưu thế của việc có kinh nghiệm phát triển là:

 • Có thể hiểu rõ ràng nỗ lực được cần tới để kết thúc nhiệm vụ phát triển.
 • Có thể giúp người phát triển nếu họ bị thách thức về kĩ thuật.
 • Sẽ có khả năng làm ước lượng và kế hoạch tốt hơn.
 • Có thể trao đổi tốt với mọi người có ảnh hưởng.
 • Có thể trao đổi theo các thuật ngữ khác nhau với những người có ảnh hưởng khác nhau khi cần.
 • Có thể tự tin về lãnh đạo tổ của mình.

Các vấn đề do thiếu kinh nghiệm phát triển:

 • Có thể dẫn tới những ước lượng kém và điều khiển không đúng.
 • Do bản chất không thấy được của phần mềm, chỉ người có kinh nghiệm trong làm việc phát triển mới có thể hình dung việc làm cho một việc được thực hiện là khó khăn hay dễ dàng.
 • Các thành viên tổ có thể không tôn trọng các quyết định khi các quyết định rõ ràng chỉ ra việc thiếu cơ sở tri thức.
 • Có thể thành công trong các dự án phần mềm nhỏ, nhưng sẽ trở nên rất khó quản lí các dự án qui mô lớn.
 • Có thể dễ dàng trở nên quá tham vọng, đưa dự án tới thất bại.

Cách tốt nhất để thành công trong bất kì miền nào là học về nó. Học là kinh nghiệm cả đời và phải không bao giờ dừng lại. Không thành vấn đề bằng cấp hay lĩnh vực nào bạn đang nghiên cứu, bạn bao giờ cũng có thể quay về trường để đào tạo thêm ở những miền bạn thích.

 

 

Share this job
BACK TO BLOG