Questions? (+84) 247 300 6665 or hr@hri.com.vn

Cách khắc phục lỗi 401 Unauthorized error

20/05/2020

401 Unauthorized error là mã trạng thái HTTP có nghĩa là trang bạn đang cố gắng truy cập không thể được tải cho đến khi bạn đăng nhập lần đầu bằng một ID và mật khẩu người dùng hợp lệ.

Nếu bạn vừa mới đăng nhập và gặp lỗi 401 Unauthorized, điều đó có nghĩa là thông tin đăng nhập không hợp lệ vì một số lý do.

Các thông báo lỗi 401 Unauthorized thường được tùy chỉnh bởi mỗi trang web, đặc biệt là các trang web lớn, vì vậy hãy nhớ rằng lỗi này có thể được thể hiện theo nhiều cách hơn. Một số ví dụ như sau:

  • 401 Unauthorized
  • Authorization Required
  • HTTP Error 401 – Unauthorized

Lỗi 401 Unauthorized hiển thị bên trong cửa sổ trình duyệt internet, giống như các trang web.

Cách khắc phục lỗi 401 Unauthorized

1. Kiểm tra lỗi trong URL. Có thể lỗi 401 Unauthorized xuất hiện vì URL được nhập không chính xác hoặc liên kết được nhấp vào các điểm đến URL sai – URL đó chỉ dành cho người dùng được ủy quyền.

2. Nếu bạn chắc chắn URL hợp lệ, hãy truy cập trang chủ của website đó và tìm liên kết có nội dung Login hoặc Secure Access. Nhập thông tin đăng nhập của bạn tại đây và sau đó thử tải lại trang. Nếu bạn không có thông tin đăng nhập, hãy làm theo hướng dẫn được cung cấp trên trang web để thiết lập tài khoản.

3. Nếu bạn chắc chắn trang bạn đang cố gắng truy cập không cần ủy quyền, thông báo lỗi 401 Unauthorized có thể là lỗi. Tại thời điểm đó, tốt nhất nên liên hệ với quản trị viên của trang web hoặc liên hệ trang web khác và thông báo cho họ về sự cố.

Mẹo: Bạn có thể liên hệ với quản trị viên web của một số trang web qua email webmaster@website.com, thay thế website.com bằng tên trang web thực tế.

4. Lỗi 401 Unauthorized cũng có thể xuất hiện ngay lập tức sau khi đăng nhập, đó là dấu hiệu cho thấy trang web đã nhận được tên người dùng và mật khẩu của bạn nhưng có điều gì đó không hợp lệ (ví dụ: mật khẩu của bạn không chính xác). Bạn phải thực hiện theo bất kỳ quy trình nào trên trang web để lấy lại quyền truy cập vào hệ thống.

Share this job
BACK TO BLOG