Questions? (+84) 247 300 6665 or hr@hri.com.vn
mm

PHP Engineer

Posted on 11/04/2019 | 109 views
Share this job
Short Description:

Sử dụng web service bằng ngôn ngữ PHP / JS có sử dụng framework.
Làm việc nhóm, chủ động báo cáo công việc cho Project Manager.

Requirements:

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm:
Từ 400$ đến 1,200$ Gross trở lên (Tùy trình độ và số năm kinh nghiệm);
Từ 1 đến 3 năm kinh nghiệm: 400$~700$;
Từ 3 đến 5 năm kinh nghiệm: ~900$;
Từ 5 năm kinh nghiệm trở lên: ~1,200$

Contact Info:
HRI
6th floor, AC Building, No.78 Duy Tan, Cau Giay dist., Hanoi, Vietnam
(+84) 247300 6665
@ hr@hri.com.vn | http://hri.com.vn/
 • Specialism Android ASP.NET iOS PHP
 • Salary Range 400$-1200$
 • Quantity needed Unlimited
 • Level Fresher Intern Junior PM Senior Teamlead
 • Location Hanoi

Jobs you might be interested in:

Java Engineer

 • Negotiable
 • Qty: Unlimited
 • Hanoi

PHP Engineer

 • 400$-1200$
 • Qty: Unlimited
 • Hanoi

Recruitment Consultants IT

 • Negotiable
 • Qty: 3
 • Hanoi

 • 1600$
 • Qty: 1
 • Hanoi

[Hanoi] Data Scientist

 • Negotiable
 • Qty: 1
 • Hanoi

[Hanoi] Tester

 • Negotiable
 • Qty: 1

[Hanoi] Sale Manager

 • Negotiable
 • Qty: 1